Darování krevní plazmy – Jaké jsou podmínky a kdo může pomoci?

Krevní plazma je tekutina, která je součástí krve a obsahuje více než 100 druhů bílkovin, enzymů, minerálů, hormonů a dalších látek, které jsou nenahraditelné pro výrobu životně důležitých léků. Spousta z nich dnes nelze uměle vyrobit, proto je darovaná krevní plazma pro současnou medicínu zcela nepostradatelná. 

Kdo může darovat krevní plazmu? 

Proces získávání krevní plazmy

Získávání plazmy

V České republice se můžete stát dárcem krevní plazmy, pokud jste ve věku 18 – 65 let, přičemž prvodárci nového centra mohou být pouze osoby mladší 60 let. Nemusíte být občanem ČR, pokud zde máte trvalý pobyt a platné zdravotní pojištění. Dalšími kritérii jsou: váha 50 – 150 kg, darování max. 1 x za 14 dní na kterémkoliv odběrném místě. Samozřejmostí je potom dobrý zdravotní stav, který posuzuje lékař na základě vstupní prohlídky a vaší anamnézy. 

Mezi nejběžnější zdravotní situace, které mohou být krátkodobou překážkou pro darování plazmy patří akutní infekční onemocnění, nachlazení nebo nedávné cestování do rizikových oblastí. Dále nemohou dočasně darovat těhotné ženy a kojící matky, nebo osoby po větších chirurgických výkonech, případně ti, kteří si nechali udělat nový piercing nebo tetování.

Obecně je zásadní, abyste se cítili zdraví a neměli aktuální zdravotní problémy, v opačném případě není nic jednoduššího než se přeobjednat na jiný termín. 

Dále platí různá omezení, která jsou stanovena z důvodu zajištění maximální bezpečnosti pro pacienty, kteří budou léčeni plazmatickými produkty. Naleznete je na našem webu zde.

Detail při odběru krevní plazmy

Darování krevní plazmy, detail

Darovat nemohou například lidé, kteří prodělali infekční žloutenku, jsou HIV pozitivní nebo trpí AIDS. Osoby, které prodělali syfilis nebo se vystavili zvýšenému riziku pohlavně přenosných nemocí. Pacienti trpící autoimunitními poruchami, chronickým onemocněním jater, srdce, ledvin nebo metabolickým chronickým onemocněním. Dále lidé, kteří prodělali onkologické onemocnění, některou tropickou chorobu (např. malárie), léčí se s cukrovkou, s těžkými formami alergií. Mají zkušenosti s užíváním návykových látek (zejména nitrožilní užívání tvrdých drog), trpí epilepsií, léčí se s hemofilií, nebo byli v minulosti léčeni hormony hypofýzy (podvěsku mozkového), například růstovým hormonem. 

Pokud máte i nadále pochybnosti o tom, zda se můžete stát dárcem krevní plazmy, neváhejte kontaktovat naše regionální plazma centrum v Krnově, Alfa plazma s.r.o. Na plazma centrum se můžete obrátit e-mailem na adrese info@alfaplazma.cz nebo telefonicky na čísle +420 777 367 595.

Přidejte se k nám a pomozte!

Registrace