O DAROVÁNÍ

Proč darovat plazmu?

Dobrý skutek, za který Vás odměníme. 

Poskytneme vám finanční náhradu a nabídneme další benefity při opakovaném darování. Získáte pravidelný přehled o Vašem zdraví, zvýšíte svou imunitu a stanete se součástí širšího společenství, které pomáhá potřebným.

Z

Plazma zachraňuje životy

Z

Přehled o svém zdraví

Z

Finanční náhrada až 1600 Kč / měsíčně, nebo dar na vybranou charitu či sbírku

Z

Další benefity pro dárce

Plazma zachraňuje životy!

Pomůžete lidem kteří trpí autoimunitními, nádorovými onemocněními, nedostatkem červených krvinek (anémie), leukémií, imunodeficiencí, poruchou srážlivosti krve (hemofilie), nebo lidem, kteří jen potřebují léčbu poranění, popálenin nebo podstupují operaci, například po nehodě. V případě bezplatného darování můžete navíc podpořit vybranou nadaci, charitu nebo projekt.

Přehled o svém zdraví.

Vaše zdraví je pro dárcovství jeden z nejdůležitějších faktorů. Součástí darování jsou pravidelné prohlídky a konzultace s lékařem, díky kterým přesně víte, jak jste na tom se svým zdravím. 

Finanční náhrada

Samozřejmostí je finanční kompenzace, a to za Váš čas. Za každý odběr vám poskytneme náhradu 800 Kč, s výjimkou prvního, kdy je částka rozložena na zálohu a doplatek splatný při druhém odběru. Alternativně můžete darovat plazmu bezplatně, s nárokem na pracovní volno a možnost snížení základu daně, alternativně za vás můžeme přispět na dobrou věc. 

Další benefity

Pokud se stanete pravidelnými dárci, jsme připraveni vás odměnit dalšími benefity. V tuto chvíli pro Vás benefitní program pečlivě připravujeme. 

Průběh darování plazmy

1. Registrační formulář

Nejdříve je potřeba se zaregistrovat pomocí registračního formuláře, na základě kterého se s Vámi poté spojíme a domluvíme si váš termín návštěvy našeho plazma centra. 

2. Dotazník dárce

Jakmile se k nám dostavíte, dokončíme na základě vašeho osobního dokladuprůkazu zdravotní pojišťovny registraci. Také vás požádáme o vyplnění vstupního dotazníku, který bude zahrnovat otázky týkající se vašeho zdravotního stavu. 

3. Lékařská prohlídka

Lékař si s vámi projde vyplněný dotazník, provede vyšetření a odpoví na všechny vaše dotazy před odběrem. Poté bude odebrán vzorek krve a vyšetřen na infekční choroby. Počkáte si na výsledky. 

4. Odběr plazmy

Odběr trvá obvykle 60 minut. Během bezbolestného odběru pak můžete relaxovatposlouchat hudbu, prohlížet internet nebo si číst. Po celou dobu vám budou k dispozici naše sestřičky a občerstvení

Jak se na darování připravit? Více zde >

5. Finanční náhrada, občerstvení

Po odběru Vám bude vyplacena finanční náhrada, bude Vám k dispozici občerstvení a následně Vás objednáme na další termín. 

Pokud proběhne váš druhý odběr nejpozději do 6 měsíců, stanete se ověřeným dárcem, můžeme díky tomu vaši plazmu použít na záchranu životů. U druhého odběru Vám tak doplatíme zbývající část náhrady za první odběr. 

délka průměrného bezbolestného odběru

Co s sebou do plazma centra?

 

 • občanský průkaz (případně cestovní pas) 
 • kartičku zdravotní pojišťovny 
 • dobrou náladu

Jak se na darování připravit si přečtete zde >

Kdo se může stát dárcem?

V České republice se můžete stát dárcem krevní plazmy, pokud jste ve věku 18 – 65 let, přičemž prvodárci mohou být pouze osoby mladší 60 let. Nemusíte být občanem ČR, pokud zde máte trvalý pobyt a platné zdravotní pojištění. 

Dalšími kritérii jsou: 

 • váha 50 – 150 kg,
 • darování max. 1 x za 14 dní na kterémkoliv odběrném místě,
 • dobrý zdravotní stav. *

* Váš zdravotní stav posuzuje lékař na základě prohlídky a anamnézy. 

Darovat nemohou lidé, kteří: 

 • Prodělali infekční žloutenku (hepatitida typu B – G).
 • Jsou HIV pozitivní nebo trpí AIDS.
 • Prodělali syfilis nebo se vystavili zvýšenému riziku pohlavně přenosných nemocí.
 • Trpí autoimunitními poruchami.
 • Trpí chronickým onemocněním jater, srdce, ledvin nebo metabolickým chronickým onemocněním.
 • Prodělali onkologické onemocnění. 
 • Prodělali některou tropickou chorobu (např. malárie), nebo pobývali v oblasti s výskytem těchto nemoci déle než 6 měsíců.
 • Léčí se s cukrovkou (jsou léčeni inzulinem).
 • S těžkými formami alergií
 • Mají zkušenosti s užíváním návykových látek (zejména nitrožilní užívání tvrdých drog).
 • Trpí epilepsií.
 • Léčí se s hemofilií.
 • Byli v minulosti léčeni hormony hypofýzy (podvěsku mozkového), například růstovým hormonem.

Dočasně darovat nemohou:

 • Lidé po větších chirurgických výkonech, léčebných a diagnostických výkonech s použitím endoskopů nebo pevných katétrů (gastroskopie, kolonoskopie, artroskopie apod.), darovat krevní plazmu je možné nejdříve po 6 měsících od výkonu.
 • Osoby, které si nechali udělat nový piercing nebo tetování, kdy je nutné se informovat o délce vyřazení, zpravidla je povinná přestávka v délce 6 měsíců. 
 • Těhotné ženy a kojící matky.
 • Ti, jež se vystavili možnému riziku nákazy HIV, s následným vyšetřením krve.
 • Pacienti s infekčními choroby jako infekční žloutenka typu A, infekční mononukleóza, brucelóza, borelióza, kapavka, tuberkulóza, břišní tyfus ad.
 • Návštěvníci zemí s výskytem závažných a u nás neobvyklých chorob. Návštěva malarické oblasti znamená vyřazení na 6 měsíců, pobyt ve středomoří na 1 měsíc. 

Zaregistrujte se a staňte se hrdinou nejen vlastního příběhu