O KREVNÍ PLAZMĚ

Co je krevní plazma?

Krevní plazma je slámově žlutá tekutina, která tvoří 55 – 60 % celkového objemu krve. Je to bílkovinová tekutina, kterou tvoří z 90 % voda a více než 100 druhů bílkovin, enzymů, minerálů, hormonů a dalších látek.

Spousta z nich nelze pro výrobu životně důležitých léků uměle vyrobit a proto je darovaná plazma pro současnou medicínu nenahraditelná.

Plazma má v lidském těle transportní funkci. Díky plazmy kolují krví důležité krevní buňky, dochází k okysličování organismu, zajištění stability krevního tlaku a zároveň jsou z těla odváděny nežádoucí látky. Právě lidé, jejichž krev nedokáže důležité funkce zcela naplnit jsou na lécích získaných z plazmy závislí.

Plazma zachraňuje životy!

Jak se plazma získává?

obnovení darované plazmy

Krevní plazma se získává pomocí tzv. plazmaferézy. Tento proces zahrnuje odběr krve, který může být prováděn pouze ve specializovaných centrech nebo v nemocnicích. Krevní plazma se odděluje od krevních buněk a sterilizuje se pro použití v lékařských aplikacích. Ostatní krevní složky se pak, narozdíl od darování krve, vrací dárci.

Obnova krevní plazmy v těle dárce trvá v řádu hodin, maximálně pár dní. Průměrné obnovení darované plazmy je do 48 hodin.

Na co se plazma využívá?

Plazma se používá k výrobě celé řady léků, využívaných k léčbě onemocnění krve, autoimunitních onemocnění, dále také k léčbě poranění a popálenin.

Z plazmy se získávají jednotlivé bílkoviny. Jedním z nejvýznamnějších využití plazmy je výroba imunoglobulinů. Tyto bílkoviny jsou klíčové pro správnou funkci imunitního systému. Dalším významným využitím plazmy jsou krevní deriváty používané při transfuzích. 

Mezi nejčastější indikace pro použití plazmy patří léčba krvácení, nádorových onemocnění, imunodeficiencí, autoimunitních onemocnění, hemofilie (porucha srážlivosti krve), leukémie a další.

Krevní plazma pomáhá

odběrů

roční léčba 1 pacienta
s autoimunitním onemocněním 

odběrů

roční léčba 1 pacienta
s metabolickým onemocněním způsobující chronické onemocnění jater a emfyzém

odběrů

roční léčba 1 pacienta
s poruchou srážlivosti krve (hemofilií)

Zaregistrujte se a staňte se hrdinou nejen vlastního příběhu