Darovaná krevní plazma pro současnou medicínu zcela nepostradatelná.

Krevní plazma je tekutá složka krve, která obsahuje více než 100 druhů bílkovin, enzymů, minerálů, hormonů a dalších látek, které jsou nenahraditelné pro výrobu životně důležitých léků, nezbytných pro tisíce pacientů trpících různými vážnými onemocněními. Mezi nejčastější patří například léčby krvácení, nádorových a autoimunitních onemocnění, hemofilie (porucha srážlivosti krve), leukémie a dalších. Stále více lidí, v průběhu života, potřebuje právě léky vyrobené z krevní plazmy, proto je darovaná krevní plazma pro současnou medicínu zcela nepostradatelná a díky darování plazmy tak můžeme pozitivně ovlivnit životy lidí, pro které je tato léčba jedinou možností.

 

obrázek složení krevní plazmy

Složení krevní plazmy

Zpracování krevní plazmy

Krevní plazma se získává pomocí tzv. plazmaferézy. Tento proces zahrnuje odběr krve, při kterém se plazma odděluje od krevních buněk pro další použití. Ostatní krevní složky se pak, narozdíl od darování krve, vrací dárci.

Během 60 minutového bezbolestného odběru pak můžete relaxovat, poslouchat hudbu, prohlížet si internet nebo číst. Po celou dobu jsou v centru k dispozici sestřičky a občerstvení. Obnova samotné krevní plazmy v těle dárce pak trvá průměrně 48 hodin.

V České republice se krevní plazma získává především v soukromých plazma centrech, která jsou členy Sdružení pro plazmaferézu a na která dohlíží Státní ústav pro kontrolu léčiv, který obecně zajišťuje, aby v ČR byla dostupná pouze kvalitní, účinná a bezpečná humánní léčiva a aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky. 

Bohužel u nás dosud neexistuje zpracovatelský závod krevní plazmy. To na českém trhu způsobuje obecně nižší dostupnost plazmatických produktů a pro zajištění dostatečné léčby pro české pacienty je tedy nutná spolupráce českých center s mezinárodními výrobci a zpracovateli. Plazma z Krnovského centra poputuje do Rakouska, které má dlouholetou tradici a patřičnou kapacitu na zpracování složek krevní plazmy.

Díky tomu je umožněna výroba vysokého objemu léků pro celý region střední Evropy a v česku se tak postupně snižuje závislost na dříve složitějším dovozu. 

 

Léky z krevní plazmy

Z krevní plazmy vzniká široká paleta léčebných přípravků, například protilátky (imunoglobuliny), albumin nebo koagulační faktory.

Ukázka léků vyrobených z krevní plazmy

Léky vyrobené z krevní plazmy

  • Imunoglobuliny hrají zásadní roli při posílení imunitního systémuboji proti infekcím. Používají se během těhotenství, při léčbě pacientů s imunitními nedostatky, autoimunitními onemocněními, při léčbě infekcí jako jsou tetanus nebo hepatitida (zánět jater) a dalšími vzácnými chorobami.
  • Albumin se používá pro udržování tlaku v krvi a při některých chirurgických zákrocích (např. při dlouhých operacích nebo otevřených operacích srdce), pro léčbu pacientů s rozsáhlými popáleninami, otravami, jaterními chorobami a dalšími stavy, kdy dochází ke ztrátě důležitých bílkovin.
  • Koagulační faktory z plazmy jsou nezbytné pro správnou srážlivost krve a jsou nejčastěji podávány pacientům s hemofilií.

Připravujeme otevření plazma centra!

Otevření nového odběrového centrua Alfa Plazma připravujeme. Již nyní se však můžete registrovat jako zájemce o dárcovství na našich webových stránkách v sekci registrace nebo na telefonu +420 777 367 595

Pro všechny dárce, kteří vyplní předregistraci do 30. 7. 2023, a po otevření centra absolvují první úspěšný odběr, navíc obdarujeme uvítacím dárkem, láhev dobrého vína. 

Přidejte se k nám a pomozte!

Registrace