SOUTĚŽE

1000 KČ ZA KAMARÁDA

Mimořádně navýšený bonus za doporučení 

  • Staňte se hrdým dárcem krevní plazmy v našem plazma centru. 
  • Doporučte nám nového dárce (kamaráda, kamarádku, rodinného příslušníka, kolegu z práce, nebo kohokoliv jiného koho osobně znáte) 
  • Získejte bonus 1000 Kč za doporučení.
  • Platí pro období od 15. 5. do odvolání! Mimo toto období je bonus 500 Kč. 

 

PRAVIDLA AKCE

I. Úvodní ustanovení

1.1 Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat akce provozované Pořadatelem.

 

II. Pořadatel

2.1 Pořadatelem je společnost Alfa plazma s.r.o., se sídlem Revoluční 974/52, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov. IČ 17939305, spisová značka C 91530/KSOS Krajský soud v Ostravě.

 

III. Dárce

3.1 Osoba, která je registrovaná u Pořadatele jako dárce krevní plazmy a zároveň absolvovala alespoň jeden úspěšný odběr krevní plazmy.

 

IV. Doporučený dárce

4.1 Osoba, která se zná osobně s Dárcem, případně je s ním v příbuzenském vztahu, a je si vědoma toho, že ji Dárce doporučuje k darování.

 

V. Doporučení dárce

5.1 Doporučení dárce znamená poskytnutí základních osobních údajů Pořadateli.

 

VI. Obecná pravidla

6.1 Akce se mohou účastnit všichni dárci, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.
6.2 Akce se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let.
6.3 Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn na webových stránkách www.alfaplazma.cz
6.4 Účast v akci ani odměnu není možné vymáhat právní cestou.

 

VII. Pravidla akce

7.1 Akce platí od 15. května 2024 do odvolání a vztahuje se tedy na doporučení až od tohoto data.
7.2 Dárce Alfa plazma s.r.o. má nárok na zvýšenou finanční odměnu 1000 Kč za každého dárce, kterého doporučí a který absolvuje minimálně 2 úspěšné odběry krevní plazmy.
7.3 Doporučit dárce je možné na recepci plazma centra nebo na telefonním kontaktu +420 777 367 595.
7.4 Doporučením se rozumí uvedení osobních údajů doporučeného dárce. Jedná se o jméno, příjmení, datum narození a telefon.
7.5 Odměna bude Dárci vyplacená až poté, kdy doporučený dárce absolvuje úspěšně 2 odběry.
7.6 Doporučený dárce se musí s doporučujícím Dárcem osobně znát, případně být příbuzný.
7.7 Doporučený dárce si musí být vědom toho, že jej Dárce doporučil k darování krevní plazmy v Alfa plazmě, a musí s tímto jednáním souhlasit.
7.8 Vytvářet obchodní činnost vlastním jménem nebo jménem Alfa plazma s.r.o. není povoleno a takové chování by vykazovalo porušení podmínek pro výplatu finanční odměny. (Naopak takové chování, tzn. vytváření obchodních aktivit za účelem získání finanční odměny, by bylo považováno za úmyslné podvodné jednání.) Jedná se především o doporučování cizích lidí a předstírání osobních vazeb, o tvorbu vlastních reklamních materiálů či využívání reklamních materiálů Alfa plazma.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Alfa plazma s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Alfa plazma s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
8.2 Kompletní podmínky ochrany osobních údajů jsou k dispozici na https://www.alfaplazma.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republikyPRÁZDNINOVÁ AKCE

Bonus za každý druhý odběr

  • Akce trvá v termínu od 1. 7. do 31. 8. 2024
  • Je určena pro všechny dárce, kteří v uvedeném období úspěšně absolvují 2 odběry krevní plazmy v plazma centru Alfa plazma, Krnov.

 

PRAVIDLA AKCE

I. Úvodní ustanovení

1.1 Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat akce provozované Pořadatelem.

 

II. Pořadatel

2.1 Pořadatelem je společnost Alfa plazma s.r.o., se sídlem Revoluční 974/52, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov. IČ 17939305, spisová značka C 91530/KSOS Krajský soud v Ostravě.

 

III. Dárce

3.1 Osoba, která je registrovaná u Pořadatele jako dárce krevní plazmy a zároveň absolvovala alespoň jeden úspěšný odběr krevní plazmy.

 

IV. Výherce

4.1 Výhercem je dárce, který splnil podmínky dané soutěže. 

 

V. Výhra

5.1 Lisovaná šťáva Vitaminátor, bag-in-box balení, objem: 2l. Minimální hodnota výhry je 149 Kč. 

 

VI. Obecná pravidla

6.1 Akce se mohou účastnit všichni dárci, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.
6.2 Akce se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let.
6.3 Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn na webových stránkách www.alfaplazma.cz
6.4 Účast v akci ani odměnu není možné vymáhat právní cestou.

 

VII. Pravidla akce

7.1 Akce platí od 1. 7. do 31. 8. 2024 a vztahuje se na všechny odběry dárců v uvedeném termínu.
7.2 Každý odběr krevní plazmy, který proběhne v Alfa plazma centru, v uvedeném termínu, bude zařazen na seznam odběrů, který bude průbězně vyhodnocován. 
7.3 Výhercem se stane ten dárce, který splnil alespoň jedenkrát podmínku 2. odběrů krevní plazmy v uvedeném soutěžním období.
7.4 Pokud dárce splnil podmínku v uvedeném období vícekrát, získává nárok na opakovanou výhru. 

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Alfa plazma s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Alfa plazma s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
8.2 Kompletní podmínky ochrany osobních údajů jsou k dispozici na https://www.alfaplazma.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky